Εστιάζοντας στους Συνεργάτες μας

Στην Bluedot. γνωρίζουμε ότι η μεγάλη επιτυχία εξαρτάται από την συμμετοχή σε ένα δίκτυο συνεργατών που έχει ως απώτερο σκοπό την παροχή λύσεων προς τους πελάτες, οι οποίες πραγματικά θα ικανοποιούν τις ανάγκες τους. Αποστολή μας είναι να παρέχουμε στους πελάτες σας λύσεις με τις οποίες θα βελτιώσουν και θα επεκτείνουν την επιχείρηση τους μέσα από την χρήση της τεχνολογίας μας.

Η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών παγκοσμίου επιπέδου σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο ακεραιότητας των συνεργασιών μας, αποτελούν τα πιο καίρια και κρίσιμα κριτήρια για την εταιρεία μας. Αναπτύξαμε το Πρόγραμμα Συνεργατών Bluedot. με σκοπό να επιβραβεύουμε τους συνεργάτες μας για την προώθηση της πλατφόρμας Βluedot. και των εφαρμογών της.


Περιγραφή Προγράμματος

Παρέχετε στους πελάτες σας καινοτόμες και δημιουργικές λύσεις ebusiness σχεδιασμένες για απόλυτη διασύνδεση και ταυτοποίηση με τα ERP τους. Η συνεργασία μαζί μας θα σας δώσει την ευκαιρία να κερδίσετε επιπλέον έσοδα προσθέτοντας περισσότερη αξία στα eShops των πελατών σας, ενώ παράλληλα θα εστιάσετε στο βασικό αντικείμενο απασχόλησης σας, το ERP..

Είναι εύκολο να γίνετε συνεργάτης της Βluedot.eBusiness. Δεν υπάρχει χρηματικό κόστος ή συνδρομή. Η Βluedot.eBusiness παρέχει υπηρεσίες presale όπως συμβουλευτικές υπηρεσίες, προϊοντικά demos, προτάσεις και διαχείριση έργων. Επίσης προσφέρουμε υποστήριξη μετά την πώληση, εκπαίδευση, υποστήριξη προϊόντος και τροποποιήσεις προϊόντος.